سرباز ولایی

سرباز ولایی

سرباز در لغت به معنی کسی است که جان خود را به بازی گرفته است برای دوستدار خویش کسی که حاضر است جان خود را برای آن که دوست دارد فداکند و از باختن سرش ابایی ندارد وسرباز ولایی یعنی کسی که جان خویش را برای امام خود و ولی خود که امام زمان ارواحنا فدا باشد فدا کند نه در لفظ بلکه در عمل سرباز ولایی کسی است که به فرمایشات امام خویش گوش دهد وبه آن جامه عمل بپوشاند و در نبود امام خود (بنا به گفته خود امام)به نائب آن اقتدا می کند وآن را به منزله امام خود می داند سرباز ولایی ولی خود را می شناسد ولی ای که به معنی سرپرست است نه به معنی دوست ، ولی ای که همراه حق است وحق همراه اوست ولی ای که.....
سرباز ولایی یعنی فدایی ولی یعنی فدایی علی یعنی فدایی........

طبقه بندی موضوعی

پیوندها

امام خمینی وفلسطین

شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۵۸ ق.ظ

گزیده ای از بیانات امام خمینی در باره فلسطین واسرائیل 

هنگامی که موشه دایان وزیر امور خارجه وقت اسرائیل تنها سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این انقلاب را زلزله ای در موجودیت اسرائیل توصیف می کند هیچ تحلیل گری انتفاضه مردمی الهام گرفته از انقلاب اسلامی را در دهه های بعد پیش بینی نمی کند . اما بسیاری از تحلیل گران به یاد سخنان ضد صهیونیستی امام خمینی در 14 سال قبل (4آبان1343)وتکرار مستمر آن می افتند .آنجا که امام فرمود ؛

«تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است.اسرائیل وآمریکا»1

سالها تلاش ضد صهیونیستی امام برای روشنگری نسبت به ماهیت اسرائیل با پیروزی انقلاب اسلامی وارد مرحله عملی می شود .در اولین گام پرچم فلسطین در تهران به احتزاز در می آید وصدور نفت ایران به اسرائیل کاملا قطع می شود .در 30بهمن 57 با حضور نماینده امام سید احمد خمینی ،سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین تبدیل شد.

شش روز بعد یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نخستین رهبر خارجی در صدر هیاتی از مبارزان فلسطینی برای تبریک پیروزی انقلاب اسلامی به ایران می آید وبا حضرت امام خمینی دیدار می کند .

امام در 6فروردین58ضمن مخالفت با سازش مصر با اسرائیل موجی ضد صهیونیستی در ایران ومنطقه به راه می اندازد . به دستور امام خمینی رابطه ایران ودولت مصر نیز قطع می شود؛

«....خاضع شدند در مقابل امریکا وبدتراز او وفجیع تر از او در مقابل اسرائیل که الان همه جست وخیز هایی که در این  اکثر این کشور های اسلامی می شود ،برای این است که اسرائیل را به رسمیت بشناسند وآن قرارداد کمپ دیوید را تحکیمش ببخشند»2

مواضع قاطع امام خمینی رسانه های صهیونیستی وغربی را به اجرای سناریوی خاصی می کشاند تاتمام  یهودیان جهان را به انقلاب اسلامی بدبین کند .امام 24اردیبهشت 58با هوشیاری حساب یهودیان را از صهیونیست ها جدا می کند؛

«ما میدانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست وما با آنها مخالف هستیم وگفتمان برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند .آنها یهودی نیستند .آنها یک مردمسیاسی هستند که به اسم یهودی یک کار هایی را می کنند ویهودی هاهم از آنها متنفر هستند وهمه انسان ها از آنها باید متنفر باشند.»3

مبارزه مسلمانان وآزادی خواهان جهان با صهیونیسم بین المللی 17 مرداد 58 وارد مرحله تازه ای می شود ؛چرا که امام خمینی در اوج بصیرت استراتژیک ،با اعلام آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس ،رژیم صهیونیستی وحامی اصلی آن آمریکا را در بن بست راهبردی قرار می دهد.

امام در سخنانی می گوید«جمیع مسلمین جهان را دعوت می کنم ،آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است ،به عنوان روز قدس انتخاب وطی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند.»4

صهیونیست ها که از تدابیر استراتژیک وتهاجمی امام در تعیین روز جهانی قدس وحشت کرده اند توپخانه رسانه ای خود را علیه امام وملت ایران به راه می اندازند .امام خمینی در این باره روشنگری می کند ؛

«اگر در یک محکمه ای با تمام مقررات صحیح آن یک نفر را اعدام کنند آنها می گویند که بچه هارا اعدام کردند....این تبلیغات سرتاسر دنیا برای این است که آنها دستشان از ایران ونفت ایران وذخائر ایران وسایر چیز ها کوتاه شده است ،زبانشان باز شده است به هرزه گویی وفحاشی وتحمت.»5

دومین رمضان انقلاب فرا می رسد و15 مرداد 59امت اسلامی آماده فریاد وحدت بخش مرگ بر اسرائیل است.امام در آستانه دومین راهپیمایی روز جهانی قدس به روشنگری در باره اهداف پنهان اسرائیل دست می زند .لحن امام در این پیام لبریز از امیدواری ونوید انقلابی است؛

«خداوند ان شاءالله ما را موفق کند به اینکهیک روزی برویم ودر قدس نماز بخوانیم وامیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند ودر همه ممالک اسلامی در روز قدس در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند مجالس داشته باشند وقتی یک میلیارد جمعیت فریاد کرد اسرائیل نمی تواند از همان فریادش می ترسد.»6

شهریور 60 برخی قلم های ضد ایرانی در مطبوعات منطقه وجهان برای ایجاد تردید در افکار عمومی شایعه ارتباط پنهانی ایران واسرائیل را منتشر می کنند.رهبر انقلاب 2روز بعد با ارائه شاخصی همیشگی نابودی اسرائیل را از اهداف دیرینه خود اعلام می کند وبه تحقیر صهیونیسم بین المللی می پردازد؛

«ما از اولی که در این امور ودر این نهضت وارد شدیم یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برود .وآنها نمی توانند که یک همچنین مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند .ما اسرائیل را قابل آدم نمی دانیم تا اینکه با آن یک ربطی داشته باشیم.»7

2ماه پس از شایعه غربی ها درباره ارتباط ایران واسرائیل ودر گرماگرم مقابله ملت ایران با رژیم بعثی صدام وحامیان منطقه ای اش برای فریب ملت ها ایران را به خرید اسلحه از تلاویو متهم می کنند .این سناریوطی دستور جنگ تحمیلی چندین بار دیگر تکرار می شود وامام هربار این توطئه را خنثی می کند؛

«اگر اسرائیل انگشتش را به بحر محیط بزند نجس می شود .چون این را احساس کرده است می خواهد  با این که من کمک کرده ام  ایران را بد نام کند .از باب این که می داند که موافقت او با ایران بدنام کردن ایران است .خودش هم این را احساس کرده است.»8

مبارزه جدی امام با صهیونیسم به معیاری برای ملت های منطقه تبدیل شد .برخی دولت های مرتجع که ماهیت خود را در پرتو مبارزه امام در خطر می دیدند باژست هایی ضد صهیونیستی سعی کردند اصطلاحا از قافله عقب نمانند .ولی امام موضعی چنین قاطع دارد ؛

«همان هایی که با اسرائیل عقد اخوت هم دارند آنها هم محکوم می کنند اسرائیل را .لکن یک محکومیتی که با صورت جدی وبه حسب واقع شوخی است .اگر مسلمین نشستند که آمریکا برای آنها کاری بکند یا دست نشانده های آمریکا برای آنها کاری بکند این قافله تا ابد لنگ خواهد بود.»9

در پاییز 60 اوضاع فلسطین اشغالی به گونه ای است که برخی سازمان های بین المللی ومدعی حقوق بشر سرانجام درمقابل جنایت اسرائیل وکشتار ملت فلسطین  لب به اعتراض باز می کنند .امام در 25 آذر 60 با شناخت دقیق ماهیت این سازمان ها ملت را به تفکر درباره پیوند های عمیق این سازمان ها با نظام سلطه فرا می خواند؛

«هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاه هایی که درست شده است از قبیل سازمان های بین المللی  سازمان های حقوق بشر وامثال این ها  برای منافع ملت ها قدمی بردارند.وهیچ وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمان ها تاثیری داشته باشد در جنایات اسرائیل وامثال اسرائیل.»10

چند روزی از جنایات صهیونیست ها درصبرا وشتیلای لبنان می گذرد که امام در 23خرداد 61 با خشم ونفرتی بی سابقه پرده از این جنایت صهیونیست ها برمی دارند؛

«ما این درد ها را کجا ببریم ؟این مصیبت ها را پیش کی طرح کنیم ؟..... این سکوت هایی که تشویق می کند ،ستمکاران را باید به کی عرضه کنیم واز کی بخواهیم که عنات کند واین سکوت ها را بشکند؟جمعیت تان کم است ،ثروت تان کم است !نفت تان ناچیز است !؟.....همه امکانات هست لکن یک چیز نیست و آن ایمان است.»11

امام خمینی در پرتو مطالعات ودرک گسترده عمق ماهیت رژیم صهیونیستی خطر توسعه طلبی اسرئیل را با تمام وجود احساس می کند .رهبر کبیر انقلاب آگاه هست که تحقق شعار از نیل تا فرات رژیم صهیونیستی را عملا به دروازه های ایران نزدیک می کند ومنافع ملی ایران را مورد تهدید عینی قرار می دهد .هشدار های مکرر امام در باره خطر توسعه طلبی اسرائیل از این زاویه نیز قابل تامل است چنانکه در 15 شهریور 62 می فرمایند؛

«اسرائیل بزرگ یعنی از نیل تا فرات یعنی تمام منطقه ای که عرب نشین است حجاز هم باید جزء این باشد مصر هم جزء این است واین ها نشسته اند آنجا دارند تماشا می کنند وعده کثیرشان هم همراهی می کنند واسرائیل را می خواهند بشناسند وامثال ذالک»12

کشتار مردم لبنان در حمله سراسری اسرائیل ادامه دارد .دولت های عربی در شدید ترین واکنش خود اعلام کرده اند برای همدردی با ملت لبنان امسال را عید نمی گیرند .امام با طرح یک سوال جدی در افکار عمومی جهان اسلام مرتجعین منطقه را به چالش می کشند چرا برای دفاع از مظلومان لبنان از سلاح نفت استفاده نمی کنید؟!

«امام می گوید؛در لبنان آن آتشی که برافروخته اند امریکا برافروخته است وآن لشگر کشی  که از طرف آمرسیکا وفرانسه وسایر اذناب آنها برای یک مشت مظلوم شیعه  مظلوم مسلمان در آنجا انجام می گیرد سایر مسلمین نشسته اند وتماشا می کنند غایت کاری که اوسال حکومت ها کرده اند این بود که عید فطر را عید نگرفته اند !کافی است این!؟در مقابل توپ وتانک عید نگرفتن کاری است؟شما نفت تان را اگر 10 روز ببندید به روی دنیا دنیا خاضع شما می شود»13

راهپیمایی جهانی روز قدس در افکار عمومی مسلمانان جهان به معیاری برای شناسایی دوست ودشمن وشاخصی برای عزت وشرف اسلامی تبدیل شده است .قدس 68فرا می رسد وصدام با تهدید مستقیم موشک باران راهپیمایی قدس در تهران ودیگر شهر های ایران  همسویی خود را با رژیم صهیونیستی وحامی اصلی آن امریکا اثبات می کند خروش ضد صهیونیستی ملت ایران در بمباران تهدیدهای صدام جهان را به اعجاب وامی دارد ؛

«روز قدس یک دفعه سیلی زد به صورت همه شان وتهدید عملی ای که ملت ایران کرد تمام تحلیل های آنهارا نقش برآب کرد این هنر اسلام است از یک طرف وهنر ملت ایران است از طرف دیگر»14

درتابستان 66 امریکا اسرائیل وانگلیس با همه امکانات رسانه ای سیاسی خود جنگ روانی شدیدی به راه می اندازند تا شرف ضد صهیونیستی امام وجمهوری اسلامی را لکه دار کنند امام این نقشه آنان را در 23مرداد66 چنین نقش به آب می کند؛

«رسانه های گروهی عالم همه باید با ماضدیت بکنند ما اگر این کار را نکنند خلاف می دانیم ومی گوییم خلاف کردند من سابق یک وقتی می گفتم که اگر این ها بخواهند من را مفتضح کنند تعریف کنند .این که بدگویی می کنید بیشتر مردم توجه می کنند برای اینکه شما اگردستتان را به دریا هم بزنید نجس میشود شما اگر تعریف از من بکنید مردم همه مخالفت می کنند اماخداوند تبارک وتعالی خواسته است که اینها دشمنی کنند تا اینکه مردم مجهز بشوند »15

مردم مظلوم فلسطین خسته از گرایش های ملی گرایی وغیر اسلامی مبارزه با اشغالگری صهیونیست ها را شور وشتاب تازه ای داده اند .اسرائیلی ها وامریکایی ها معنای پیش بینی موش دایان درباره تاثیر زلزله گون انقلاب اسلامی براسرائیل را کاملا احساس می کنند .هیچ تحلیل گری تردید ندارد که قیام مردم فلسطین با الگوگیری از انقلاب اسلامی آغاز شده است .امام در تایید راه مقاومت ملت فلسطین در سخنرانی 21بهمن 66 می گوید؛

«امروز شما فلسطین را می بینید .بی استثنا باید عرض کنم که همه دست به دست هم دادند که نگذارن که ملت فلسطین این راهی را که الان پیش گرفته اند باشد.یا به صورت دلسوزی برای فلسطین که ای فلسطین دارد چه میشود آن است که یک قدری مثلا مماشات کنند تا کار درست بشود وملت فلسطین بداند که اگر یک قدم عقب بگذارد راجع به همین معنایی را که الان در دست دارد دوباره برمی گردد به آن حال اول.»16

خاور میانه به تدریج آثار آرمان های ضدصهیونیستی امام خمینی را بیشتر حس می کند حزب الله لبنان تشکیلات جدیدی است که به تاثی از انقلاب اسلامی مقاومت جدی وهوشیارانه در مقابل زیاده خواهی صهیونیست ها وامریکایی ها را هدف خود اعلام کرده است.هیاتی از حزب الله لبنان 9اسفند 66به دیدار امام می آید وامام در جمع آنان چنین می گوید؛

«دفاع از نوامیس مسلمین ودفاع از بلاد مسلمین ودفاع از همه حیثیات مسلمین امری است لازم وما باید خودمان را برای مقاصد الهی ودفاع از مسلمین مهیا کنیم وخصوصا در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسلامی ولبنان با نثار خون وجان خود فریاد یاللمسلمین سر می دهند با تمام قدرت معنوی ومادی در مقابل اسرائیل ومتجاوزین بایستیم ودر مقابل آن همه سفاکی ها وددمنشی ها مقاومت وپایمردی کنیم وبه یاری آنان بشتابیم وسازش کاران را شناسایی وبه مردم معرفی کنیم .من امید وارم شما موفق باشید ومطمئن باشید که موفق میشوید جمهوری اسلامی ایران هم در کنار شما ودر کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود.»17

رهبر کبیر انقلاب پس از 10 سال هدایت بی مانند ملت ایران در خرداد68 به دیار یار می شتابد ودر وصیت نامه تاریخی خود به تکرار شاخص های جاودانه ای می پردازد که در طول حیات مبارک خود حقانیت آنهارا اثبات کرده است.؛

« ملت ما بلکه ملت های اسلامی ومستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ وقرآن کریم واسلام عزیزند درندگانی هستند که از هیچ جنایت وخیانتی برای مقاصد شوم جنایت کارانه خود دست نمی کشند وبرای رسیدن به ریاست ومطامع پست خود دوست ودشمن را نمی شناسند ودر راس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده وهم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن وزبان ها از گفتن آن شرم دارند وخیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند.»181-صحیفه امام خمینی جلد1 ص422 

2- صحیفه امام خمینی جلد16 ص459

3- صحیفه امام خمینی جلد7 ص290

4- صحیفه امام خمینی جلد9 ص267

5- صحیفه امام خمینی جلد15 ص317

6- صحیفه امام خمینی جلد13 ص80

7- صحیفه امام خمینی جلد15 ص129

8- صحیفه امام خمینی جلد16 ص282

9- صحیفه امام خمینی جلد15 ص439

10- صحیفه امام خمینی جلد15 ص438

11- صحیفه امام خمینی جلد16 ص326

12- صحیفه امام خمینی جلد18 ص107

13- صحیفه امام خمینی جلد18 ص157

14- صحیفه امام خمینی جلد19 ص388

15- صحیفه امام خمینی جلد20 ص364

16- صحیفه امام خمینی جلد20 ص473

17- صحیفه امام خمینی جلد20 ص486

18- صحیفه امام خمینی جلد21 ص398

 • ۹۲/۰۵/۰۵
 • ۴۰۵ نمایش
 • صادق صداقت

امام خمینی وفلسطین

نظرات (۱)

 • مصطفی روحی
 • مرگ بر اسرائیل
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">